Gaudeixi del viatge amb seguretat!

Per assegurar el seu viatge en autocaravana existeixen tres tipus d’assegurances a tenir en compte:

  • L’assegurança del vehicle i d’assistència en viatge (inclòs al lloguer)
  • L’assegurança de viatge (no oferta a ORSONRENT)
  • L’assegurança d’ anulació de viatge (contractació opcional a ORSONRENT)

L'assegurança del vehicle (inclòs al lloguer)

Assegurança de viatge (a contractar pel propi client)

Assegurança de cancel·lació de viatge (contractació opcional a ORSONRENT)